DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vidtar ingen åtgärd mot fastighetsverket

Donalds Arkitekter Ab vill att landskapsregeringen utreder om brott har begåtts hos fastighetsverket.
Landskapsregeringen har inte upptäckt ”någon allvarlig brist” hos fastighetsverket och vidtar inga åtgärder.