DELA
Foto: Erkki Santamala

”Vi vill ha bevis på kompost”

Som väntat beslöt Mise i går att delvis backa beträffande de utskällda, tätare tömningsintervallen. Ålands alla enpersonershushåll får nu behålla sina gamla tömningstider – men med ett viktigt förbehåll: man måste ha en egen kompost, godkänd av Mises inspektörer.
Mises nya tömningssystem har utsatts för intensiv kritik. Ett nytt tömningskärl med fyra fack introducerades under hösten och skulle tömmas oftare, eftersom ett av facken skulle innehålla kompost.