DELA
Foto: Stefan Öhberg

”Vi ser inte hur detta ska kunna fungera”

Ytterligare lättnader för inresande förkunnades på landskapsregeringens coronainformation på måndagen. Beskedet överskuggades dock av de nya strängare regler som KAN träda i kraft den 12 juli.