DELA
Foto: Montage av Stefan Öhberg
Kanske någon av dessa blir centerns nya ledare?

Sista chansen i månadens gallup – tyck till om ny centerledare, folkrederi och politikerförtroende

Vem ska leda Centern efter att Veronica Thörnroos lämnat partiet utan kapten? Kan du tänka dig att köpa aktier i ett nytt folkrederi som startar en kortrutt Mariehamn–Kapellskär? Har du förtroende för landskapspolitikerna?
Idag, måndag,  är sista chansen att tycka till i Åland gallup.

Det är en av frågorna i senaste Åland Gallup. Du kan delta genom att klicka här.

Centern behöver en ny ordförande efter att Veronica Thörnroos först lämnat posten och senare helt lämnat partiet. Centerns styrelse har bestämt att partiet ska ha en vårstämma i maj, där man ska välja en valberedning som ska ta fram ett förslag till nytt presidium till i höst.

LÄS OCKSÅ

Nu frågar Nyan i Åland Gallup: Vem vill du se som Centerns nya ordförande?

Alternativen i gallupen är Centerns två ministrar, ledamöterna i lagtinget samt alternativen någon annan och kan inte ta ställning. Ministrarna är Jesper Josefsson och Annika Hambrudd och lagtingsledamöterna: Liz Mattsson (även om hon är föräldraledig fram till midsommar), Roger Höglund, Harry Jansson, Jörgen Gustafsson, Robert Mansén och Jörgen Pettersson. Liz Mattssons ersättare är Mikael Lindholm. Namnen står nu enligt storleken på röstetalet i senaste val.

I den extrainsatta Åland Gallup i februari, genast efter att domen fallit i hovrätten i laddhybridfallet, ställdes en fråga om förtroendet för landskapspolitikerna, både lagting och regering.
Nu ställs samma fråga igen. Alternativen går på en skala från inget förtroende till högt förtroende.

LÄS OCKSÅ

Nytt folkrederi?

Nya Åland frågar även om intresset för kortrutt på linjen Mariehamn–Kapellskär. I början av mars gick Aktieägarföreningen Viking ut med ett pressmeddelande om att de tänker jobba för att Viking Line ska återuppta trafiken mellan Mariehamn och Kapellskär. Några dagar senare öppnade Tomas Lundberg en Facebookgrupp som kollar intresset för att starta ett nytt folkrederi. Gruppen har i dag cirka 1 400 medlemmar.

 

Nu ställs frågan i Åland Gallup: Kan du tänka dig att köpa aktier i ett nytt folkrederi som startar en kortrutt Mariehamn–Kapellskär?

LÄS OCKSÅ

 

Som vanligt ställs även frågan om vilket parti du skulle rösta på om det var val i dag.

Åland Gallup är öppen fram till måndag kväll vid midnatt.

Det här är Åland Gallup

Man hittar gallupen via den klickbara länken klicka här. eller Åland Gallups Facebooksida.

Skriv in din mobilnummer, men lämna bort den första nollan. Klicka på ’skicka verifieringskod’. Du kan använda både ett finländskt och svenskt mobilnummer.

Du får ett sms med en verifieringskod som du ska skriva in i nästa steg, sedan kan du svara på frågorna.

Det är gratis att delta. Du kan enbart delta en gång. Du måste stänga din webbläsare mellan varje gång du deltar i en omgång av Åland gallup.

Du deltar anonymt, eftersom alla deltagare anonymiseras så snart verifieringskoden skickats med hjälp av en utomstående tjänst.

Åland Gallup görs av Mats Adamczak, statistiker, och modellen har utvecklats kontinuerligt sedan starten 2018.

Åland Gallup görs genom att deltagarna själv söker upp gallupen eller prenumererar på den.

Svaren viktas enligt kön, ålder, bostadsort och hur man röstat i det senaste valet. Viktning innebär att svar får större eller mindre betydelse beroende på om en viss grupp är överrepresenterad.

Antalet osäkra väljare är gallupens akilleshäl. Under mandatperioden är en högre andel väljarna osäkra, medan andelen minskar i närheten till val.