DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>NY UTSIKT De boende på Solberget kan i sommar hålla koll på vem i området som är ute med båten.

Västerkalmare får egen småbåtshamn

90 båtplatser.

Det är på gång på Kalmarören i Jomala.
En nybildad förening i Vesterkalmare, Örens småbåtsförening rf, håller just nu på att bygga ut båthamnen på Kalmarören. Dagens 30 platser ska bli 90 för att täcka behovet i tättbebodda Västerkalmare och Solberget.

– Vi ska vara färdiga med allt grävningsarbete till den 15 april och helt klara någon gång i mitten av maj, säger föreningens ordförande Mathias Rösgren.

Utöver muddringen får området en ny, cirka 25 längre pir.

Föreningen har hyrt hamnen av Vesterkalmare byalag i 25 år.