DELA
Foto: Jonas Edsvik

Varutransporterna väckte känslor

Debatten om varutransporterna till skärgården blossade upp på nytt vid veckans två plenum.

Landskapsregeringen borde ha pratat med skärgården mycket tidigare, menade oppositionen.
Veronica Thörnroos (C) ställde ett spörsmål om varutransporterna till landskapsregeringen i slutet av november i samband med budgetdebatten där hon ifrågasatte beslutet att inte upphandla transporterna till skärgården.

Spörsmålet togs upp i lagtinget för första gången på måndagen. Bland andra Veronica Thörnroos kritiserade landskapsregeringen hårt för att ha gett skärgårdsbutikerna för kort tid på sig att säkerställa transporterna på egen hand.

Infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) tillbakavisade kritiken och konstaterade att mycket har hänt i frågan sedan spörsmålet lämnades in.

Frågan bordlades på måndagen och togs upp igen på onsdagen. Brage Eklund (ÅF) inledde då debatten med att ställa sig bakom Veronica Thörnroos spörsmål.

– Det är ju en överlevnadsfråga egentligen att ha butiker i skärgårdskommunerna. Är det så att en butik försvinner från en kommun så börjar verkligen nedläggningen av hela skärgården.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!