DELA
Foto: Jonas Edsvik

Fler båtskador än vanligt förra sommaren

Den långa och varma sommaren ledde till fler skador på fritidsbåtar än normalt. Bland annat därför blev Alandias skaderesultat klart värre än förväntat, meddelar Alandiakoncernen i sin årsrapport för 2018.
Resultatrapporten gavs ut i går och visar att koncernens resultat ökat från 19,3 miljoner euro 2017 till 21,6 miljoner euro i fjol. Den totala premieinkomsten på koncernnivå steg till drygt 69 miljoner euro.

För skadeverksamheten ökade premieintäkten – den del av premieinkomsten som Alandia får behålla – med 34 procent jämfört med året före. Av premieinkomsten på drygt 63 miljoner euro tillfaller drygt 50 miljoner Alandia, jämfört med 37,5 miljoner 2017.

2018 blev ett svagt skadeår i motsats till 2017 som var ett bra skadeår och fjolårets skaderesultat betecknas som klart värre än väntat. Försämringen beror inte på någon enskild storskada – i stället inträffade relativt många medelstora skador som kostat mellan 10 000 och 100 000 euro per skada. Fler fritidsbåtar skadades i somras jämfört med tidigare och orsaken är det vackra vädret och värmen.

I fjol betalade Alandia ut 41,5 miljoner euro i skadeersättningar, 17 miljoner euro mera än 2017. Eftersom också driftskostnaderna ökade steg totalkostnadsprocenten till 110.

Svagt år för Liv

Liv-Alandias resultat var svagt under fjolåret. Förklaringen är den låga räntenivån som har gett en svag avkastning på de finansiella marknaderna. Inför året låg förväntningarna på en plusavkastning på cirka 2,6 procent men resultatet visar att avkastningen på bolagets placeringar i stället hamnade på minus 0,5 procent. Inom livförsäkringsverksamheten uppgick premieintäkterna till 5,5 miljoner euro och de utbetalda ersättningarna till 8,5 miljoner euro. Från och med januari i år har Liv-Alandia slutat sälja nya försäkringar.

Koncernens placeringstillgångar uppgick vid fjolårets slut till 279 miljoner euro jämfört med 308 miljoner 2017. Avkastningen sjönk till minus 0,4 procent jämfört med 5 procent 2017 och framför allt var det aktieplaceringarnas marknadsvärde som sjönk.

Även fastigheternas marknadsvärde sjönk med några miljoner euro, till stor del beroende på att huvudkontoret omklassats till anläggningstillgång från att tidigare ha bokförts som placeringstillgång. Dessutom såldes en del fastighetsplaceringar under året.

”Lyckades bra”

Alandias vd Tony Karlström kommenterar fjolårsresultatet så här:

– Vi lyckades bra med det vi föresatt oss beträffande tillväxten eftersom vi fick mycket nya premieintäkter. Det är en följd av att vi 2016 beslöt att behålla mera risk på egen andel, vi får alltså behålla lite mera av intäkterna. Å andra sidan behåller vi också en större del av skadorna, förklarar han.