DELA
Foto: Jonas Edsvik

Varningssignaler testas över hela Åland- här finns info även på ukrainska och ryska

De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet Åland onsdagen den 28 september, klockan 13.

”Det är fråga om en test som utförs årligen på anmodan av samrådsdelegationen för beredskapsärenden i landskapet Åland. Samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder då samtidigt. ” kan man läsa på bland annat alarmcentralen.ax.

De ljudsignaler som testas är följande:

 • Den allmänna farosignalen (stigande sekvens 7 sekunder, sjunkande sekvens 7 sekunder i 60 sekunder).
 • Fara över-signalen. Den som normalt används som brandalarmsignal (jämn ton i 60 sekunder).

Signalerna kommer att ljuda i sammanlagt cirka 2 minuter.

Eftersom det är fråga om en testning föranleder provningen inga åtgärder för befolkningen, meddelar myndigheterna.

Mer info om vad man ska göra vid skarp läge, alltså när larmen ljuder på allvar och inte som test,  finns i telefonkatalogen och myndigheternas hemsidor till exempel www.alarm.ax www.ambetsverket.ax 

Samtidigt med testet av varningssignalerna ute så sänds de även i Ålands radio, tillsammans med information om att det är ett test.

”Eventuella anmärkningar gällande signalernas hörbarhet kan göras till vederbörande räddningschef.” skriver myndigheterna.

Översatt information

Av förekommen anledning informeras även på ukrainska och ryska om testet.
Texterna nedan är från Mariehamns stads hemsida

Перевірка попереджувального сигналу

Щоб не створювати зайвого занепокоєння, рятувальна служба місця Марієхамн повідомляє про наступне:
28 вересня о 13:00 відбудеться перевірка сигналів: загальної небезпеки та скасування загальної небезпеки.

 • Сигнал загальної небезпеки – це зростаючий і спадаючий звук, який триває 60 секунд.
 • Сигнал скасування загальної небезпеки – це тривалий тональний звук тривалістю 60 секунд.

Це лише тест, який не повинен викликати жодного занепокоєння у населення.

Які звукові сигнали можна подавати за допомогою пристроїв сигналізації:

 • тестовий сигнал
 • сигнал загальної небезпеки
 • сигнал скасування загальної небезпеки

Проверка предупредительного сигнала

Чтобы не создавать лишнего беспокойства, спасательная служба города Мариехамн сообщает о следующем:
28 сентября в 13:00 состоится проверка сигнала общей опасности и отмены сигнала общей опасности.

 • Сигнал общей опасности – это звук, который нарастает и снижается в течение 60 секунд.
 • Сигнал отмены общей опасности – это длительный тональный звук продолжительностью 60 секунд.

Это только проверка и не должна вызывать никакого беспокойства у населения.

Какие звуковые сигналы можно подавать с помощью сигнализации:

 • тестовый сигнал
 • сигнал общей опасности
 • отмена сигнала общей опасности

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp