DELA
Foto: Jonas Edsvik

Idag provas varningssignaler

Idag testas de ljudsignaler som används för att varna befolkningen i hela landskapet. Testerna görs klockan 13.

Kontrollen av ljudsignalerna görs en gång varje år och betyder att alla larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder samtidigt. Testet sänds även i Ålands radio.

De ljudsignaler som provas är följande:

– den allmänna farosignalen (stigande sekvens 7 sekunder, sjunkande sekvens 7 sekunder i 60 sekunder),

– fara över-signalen, används normalt som brandalarmsignal (jämn ton i 60 sekunder)

Signalerna kommer således att ljuda sammanlagt i ca.2 minuter.

Eftersom det är fråga om ett prov föranleder provningen inga åtgärder för befolkningen.

Information om de åtgärder signalerna föranleder i en verklig situation finns i telefonkatalogen och myndigheternas hemsidor (www.alarm.ax, www.ambetsverket.ax). Här finns informationen på ukrainska och ryska.

Eventuella anmärkningar gällande signalernas hörbarhet kan göras till vederbörande räddningschef.