DELA

Varning för bluffande elinspektörer

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått kännedom om fall i Finland, där elinspektioner har marknadsförts för äldre personer med bedrägliga medel. Landskapsregeringen varnar för att detta fenomen kan förekomma även på Åland.

De som uppträtt som inspektörer har bland annat påstått att de är anställda av Tukes eller att de verkar på order av Tukes. Sådana personer ska man inte tro, och det är skäl att anmäla fallen till Tukes.
– Tukes har ingen sådan granskningsverksamhet, berättar överinspektör Ville Huurinainen. Elanläggningarnas granskningstjänster kan köpas av behöriga granskare, eller konditionsgranskningar av specialiserade elentreprenörer. I Tukes register finns information om de yrkeskunniga inom elbranschen som har rätt att göra dessa arbeten.
Elsaneringar har man även försökt sälja genom att ge felaktiga uppgifter om förordningarna.
– I de fall som kommit till Tukes kännedom har elsaneringar marknadsförts genom att framföra felaktig information om olagligheten av gamla installationer. Elarbeten har därmed sålts till kunderna för att korrigera dessa “olagligheter”, berättar Huurinainen.
Landskapsregeringen listar auktoriserade aktörer
Tukes uppmanar fastighetsägare och till exempel radhusbolag att vara vaksamma med de tjänster som marknadsförs som konditionsgranskningar. Tukes har också varit i kontakt med företag som bedrägligt erbjuder elinspektioner och förbjudit dem att utföra sådan verksamhet.
Landskapsregeringen varnar nu för att detta fenomen kan förekomma även på Åland och hänvisar till landskapsregeringens hemsida med auktoriserade besiktningsmän på Åland.
– Åland har egen elsäkerhetslag och elbehörigheter från andra länder inte är giltiga på Åland om de inte har godkänts av den åländska elsäkerhetsmyndigheten som på Åland utgörs av Ålands landskapsregering, säger elinspektör Johnny Lindström.
Ålands landskapsregering upprätthåller ett register över aktuella anmälda och godkända el-entreprenörsföretag på Åland.