DELA
Foto: Stefan Öhberg

Använd inte solpaneler som kopplas till eluttag

Solpaneler som man kan ta i bruk med hjälp av en stickkontakt får inte användas i Finland.Det varnar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Solpaneler med stickkontakter marknadsförs som lätta att använda och den elektricitet som solpanelerna producerar matas ut och kan användas direkt genom bostadens vanliga eluttag. De går att köpa i Finland och kan beställas via nätbutiker från utlandet. Men att använda såna är olagligt och kan vara farligt.

– Köp inte dessa apparater, eftersom de inte får användas i Finland, säger Sakari Hatakka, överinspektör inom Tukes grupp för elektriska installationer, i ett pressmeddelande.

Det strider nämligen mot säkerhetskraven i den finländska installationsstandarden och elsäkerhetslagen. I värsta fall kan apparaterna orsaka brand och risk för elstötar för dem som bor i huset, personer som utför elarbete i fastigheten eller distributionsnätet och personer som arbetar inom räddningsverket.

Om man vill ansluta ett solenergisystem till fastighetens elnät måste man kontakta det regionala distributionsnätbolaget.

”Solenergisystemet måste gå att separera från det allmänna distributionsnätet. Frånskiljningsdonet ska vara ständigt tillgängligt för distributionsnätets innehavare. Dessutom måste solenergisystemet förses med varningsmärken, så att man säkerställer säkerheten för dem som underhåller elnätet i fastigheten och för de som jobbar inom räddningsbranschen”, skriver Tukes i sitt pressmeddelande.

Varför får man inte mata ut elektricitet från solpaneler genom eluttag?

Elnäten i fastigheter är dimensionerade och byggda så att elektricitet matas ut från det allmänna eldistributionsnätets fördelningscentral till strömkretsar, gruppledningar och vidare bland annat till eluttag som är skyddade med överströmsskydd och säkringar. Om en krets matas förbi skyddsanordningen, till exempel från ett eluttag, fungerar inte det viktiga överströmsskyddet som planerat i fråga om säkerhet, och ledningen och kretsen kan överbelastas.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp