DELA
Foto: Joakim Holmström
Ann Kvarnström, till vänster, och Anna Lundberg utbildar vårdare och annan omsorgspersonal på Åland i forensisk vård, som är ett samlingsnamn för kunskap hur man upptäcker offer för olika typer av våld, hur man dokumenterar skador och hur man hjälper offren att få mer hjälp. Till glädje för utbildarduon har intresset varit stort.

Vårdpersonal lär sig upptäcka tecken på våld

Kunskap om hur man upptäcker tecken på våld, att säkra bevis och att leda människor, brottsoffer, till hjälp. Det är vad forensisk omvårdnad handlar om.