DELA
Foto: Maria Snellman

Vårdö utreder flyktingfrågan

Vårdö gör en ny bedömning av kommunens möjligheter att ta emot en kvotflyktingfamilj, kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som ska titta närmare på frågan.

– Förra gången vi utredde frågan hade bara Mariehamn tagit emot flyktingar, nu finns det fyra kommuner till, Brändö, Kumlinge, Sund och Saltvik. De är mer jämförbara med Vårdö och arbetsgruppen ska göra en utvärdering av deras erfarenheter, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Lindholm (C).

Han har tagit initiativet till gruppen, bland annat med hänvisning till den namninsamling som i höstas fick 90 personer att skriva sitt namn till förmån för flyktingar.

Gruppen kan bli klar med sin uppgift före sommaren men Mikael Lindholm betonar att en bra beredning av ärendet är viktigare än tidtabellen.

Lindholm och en majoritet i Vårdöstyrelsen sade i oktober ja till flyktingar men fullmäktige gick emot förslaget.

Läs mer:

90 underskrifter på Vårdölista

Vårdöbor kämpar vidare i flyktingfrågan