DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vad tycker du om möllor i Norrhavet?

Är det rätt med en vindkraftpark i Norrhavet? Är det rätt med en vindsatsning, men helst inte just där? Eller borde landskapet lägga ner planerna på att upplåta havet för vindkraft? Tyck till i Åland Gallup.

Samhället använder allt större mängder el och för att möta efterfrågan planeras en mängd vindkraftparker i Norden. Landskapsregeringens projekt Sunnanvind vill etablera en för Östersjön stor vindkraftpark i det åländska Norrhavet, norr om Åland.

Mot den här bakgrunden har Obunden samling ställt en fråga i Åland Gallup. Frågan lyder: Vad tycker du om satsningen? Svarsalternativen är:

jo, det är helt rätt eftersom vi behöver förnyelsebar energi i världen,

jo, men enbart om det alstrar stora intäkter till Åland,

jo, till platsen, men inte till ett så storskaligt projekt,

nej, till platsen, men ja till vindkraftverk,

nej till vindkraftverk och

kan inte ta ställning.

Hur många och hur stora?

Just nu pågår landskapets planläggningsprocess, med finansiering från EU:s fond för återhämtning och resiliens för Sunnanvind. Den processen ska vara klar 2026.

Landskapsregeringen räknar med att det teoretiskt går att placera ut 340 vindkraftverk i Norrhavet och i den visualisering som man jobbat med hittills handlar det om vindkraftverk med en höjd på 320 meter.

Parallellt med att landskapet jobbar med Sunnanvind har de två vindkraftsbolagen på Åland, OX2 och Ilmatar, egna planer.

– Vissa aktörer har nämnt vindkraftverk på upp till 400 meter. Det är antagligen möjligt i Nordsjön, där det också planeras vindkraftparker, men i anslutning till bebyggelse kanske det inte är lägligt, säger Ralf Häggblom, landskapets projektledare för Sunnanvind.

Just nu jobbar landskapsregeringen med planläggningen och i den processen ska en rad aktörer höras, exempelvis Traficom och försvaret. När planen är klar ska den godkännas av respektive kommunfullmäktige som berörs, alltså Geta, Saltvik, Kumlinge, Brändö och Hammarland.

Ralf Häggblom säger att man för projektets del är bra om kommunerna då kan godkänna enhetliga regler, eftersom det förenklar den fortsatta processen.

Korrigering

Frågorna i Åland Gallup publicerades i onsdags vid 22-tiden. Under torsdagen ändrades bakgrundstexten till frågan om vindkraftssatsningen i Norr-havet. I den ursprungliga texten angavs att det handlade om 400 turbiner med en maxhöjd på 400 meter och vars hinderljus syns på 400 kilometers håll. På torsdagen preciserades uppgifterna. Nu står det att det handlar om 162 till 340 turbiner, med en maxhöjd på 420 meter och med hinderljus som syns på 72 kilometers håll vid havsytan. Ljusen syns på längre håll om man står högre än havsnivån. Frågeställningen och alternativen har inte ändrats.

I Åland Gallup ställs också frågor om hur du skulle rösta om det var val i dag och om vad du tycker om förslaget som lyfts i valdebatten om att landskapet borde bilda ett tullhus för att underlätta hanteringen av skattegränsen. Det ställs även en fråga om sagostunder för barn på bibliotek.

Precis som tidigare behöver du ett Facebook-konto för att kunna vara med i Åland Gallup, men dina svar är anonyma.

Åland Gallup är en enkät-undersökning som administreras av Mats Adamczak. Gallupen är öppen till söndag kväll.

Så här deltar du i Åland Gallup

Man hittar gallupen HÄR.

På grund av Facebooks säkerhetsuppdateringar, med mål att skydda användare och undvika missbruk av konton, behöver du som deltar i gallupen via smarttelefon eller läsplatta logga in på ditt Facebook-konto på nytt för att skicka in dina svar. Klicka på den blå symbolen ”Log in with Facebook” som finns högst upp gallupsidan och uppge där dina inloggningsuppgifter.

Det går också bra att använda webbläsaren i telefonen/plattan (precis som du gör när du använder en dator) och logga in på facebook.com. Där söker du sedan upp Åland Gallup och fyller i dina svar.