DELA

Utskott vill täppa till luckor i förslag till beredskapslag

Förtydliga beredskapslagen gällande Åland när ni förnyar lagstiftningen: det är kravet från riksdagens grundlagsutskott. Ålands riksdagsledamot Mats Löfström – själv medlem i utskottet – beskriver utlåtandet som ”ett viktigt ryggstöd för arbetsgruppen”.