DELA
Foto: Jonas Edsvik

Utskott vill se fler detaljer i vattenlagen

Strängare tolkning av ”avledande av avloppsvatten”, budgetmedel för vattenskyddsområden och att man bör skydda även vattentäkter som ännu inte är i bruk.Det är några av de påpekanden som social- och miljöutskottet kommit med gällande ändringen av vattenlagen.