DELA
Foto: Jonas Edsvik

Utskott klart med Natolag

Riksdagens grundlagsutskott är klar med sin behandling av lagförslaget om att Finland ska ansluta sig till Nato. Lagtingets bifall till Nato-anslutningen kan hämtas senare om det behövs, är en slutsats.