DELA
Foto: Jonas Edsvik

Uppskruvat till max om smittskyddet och självstyret

Temperaturen stiger kring frågan om det framtida ansvaret för smittskyddet. Grundlagsutskottet beslöt igår att kalla till ett sakkunnighörande om självstyrelsens förhållande till de nu föreslagna ändringarna i smittskyddslagen. Samtidigt ombads landskapsregeringen informellt att komma med ett utlåtande till justitieministeriet senast idag klockan 15.00.– Jag har talat med Ålandsministern två gånger idag och han är mycket bekymrad, säger lantrådet Veronica Thörnroos (C).