DELA
Foto: Erkki Santamala

Upphandlingsbråk om skärgårdsfärjor

Ett svenskt företag har besvärat sig mot landskapets upphandling av alarm- och övervakningssystem på fyra färjor.

Landskapet nekar till fel.
Landskapet beslöt i juni vem som skulle få installera nya maskinalarm- och övervakningssystem på Ejdern, Knipan, Gudingen och Skiftet. Det beslutet blev fel anser Västeråsföretaget Koteko ab och besvärade sig.

Företaget protesterar bland annat mot att det i inte har framgått att det handlar om ett så kallat ”turnkey pris”, det vill säga att fartygen överlämnas i befintligt skick till entreprenören som sedan sköter allt från demontering och installation till återmontering.

Det stämmer inte, menar landskapet, som yrkar på att besvären förkastas. I sitt utlåtande till Högsta förvaltningsdomstolen hänvisar landskapet till Kotekos anbud där det förutsätts att befintliga kabelvägar är tillgängliga för nyinstallationen..

Upphandlingsavtalet har inte verkställts och arbetet står nu stilla i väntan på Högsta förvaltningsdomstolens utslag.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!