DELA

Upphandling fortsätter

Medborgarinitiativet om att bryta upphandlingen av Pommerns docka leder inte till åtgärder.

Stadsstyrelsen beslöt efter omröstning också också att stadens ”snyltgäster” ska kontaktas.
Stadsledningen har kommit fram till att det finns ett tiotal personer som äger egnahemshus i Mariehamn men som inte betalar någon kommunalskatt eftersom de är skrivna på annan ort. Husägarna kommer nu att kontaktas med en uppmaning att rätta till missförhållandet.

Jonny Andersen (Lib) föreslog att ärendet förkastas och fick stöd av partikamraten Julia Birney och Socialdemokraterna Sara Kemetter och Tony Wikström. Det resulterade i 4 - 4 och till att Petri Carlssons (MSÅ) ordföranderöst avgjorde

Det blev omröstning också om friidrottens- och fotbollens framtida arenabehov. Anders Holmberg (Ob), Erica Sjöström (C) och Carlsson ville helst se att man tillsätter en kommitté som tar sig an frågan men majoriteten, Andersen, Birney, Wikström och Nina Lindfors (MSÅ) valde att stöda Kemetters förslag att skicka ärendet tillbaka till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare utredningar.

Medborgarinitiativet om att avbryta upphandlingen av en torrdocka för Pommern var nästa fråga som fick stadsstyrelsen att rösta. Initiativet understöddes av Kemetter och Wikström medan resten av ledamöterna var överens om att det inte ska leda till vidare åtgärder.