DELA

Anställningstvist dyr för anställd

En före detta anställd på skärgårdsfärjorna hävdar att landskapet behandlat honom orättvist och sökte ersättning.

Enligt landskapet har dock allt gått rätt till och tingsrätten gick på landskapets linje.
Det var under 2013–2016 som mannen jobbade i perioder på Ejdern och Grisslan både som befäl, styrman och överstyrman. Inhoppen var av varierande längd och betecknades både som vikariat och säsongsanställning.

Under de här två åren har mannen mönstrats på för korta perioder, så korta som någon enstaka dag, och inhoppen är många.

Ombudet Marcus Måtar hävdade att det totala antalet inhopp visar på ett behov av permanent bemanning och säger vidare att det borde gjorts en utredning kring omplacering när de längre perioderna av vikariatinhopp tagit slut samt att mannen varit berättigad till en uppsägningslön.

Tingsrätten fann att landskapsregeringen haft grundad anledning till att ingå tidsbundna avtal med mannen.

Mannen förlorade alltså målet och åläggs ersätta landskapet för dess rättegångskostnader med 35 000 euro.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!