DELA

Stor aktiepost bytte ägare i ÅAB

Idag flaggar Ålandsbanken för ett aktieinnehav som överstiger fem procent av röstetalet. Fennogens investement har förvärvat drygt 500.000 A-aktier och bolaget har därmed 7,5 procent av röstetalet i banken.
Fennogens Investment är därmed fjärde största bolag både när det gäller A-aktier och röstetalet i ÅAB.