DELA

Unik och okänd tavla i nya boken om Andersudde

I den nyutgivna boken om konsten på Andersudde finns många nya verk. Ett av de mest spektakulära är den hittills okända tavla som visar Bomarsunds fästning kort före slaget.
Boken är den fjärde i ordningen – den första utgavs år 2000 – och ungefär en femtedel av verken är sådana som är nyinköpta sedan den förra boken gavs ut. Som tidigare är det konstnären Kjell Ekström som sammanställt materialet och också tagit de flesta fotografier medan Håkan Skogsjö stått för produktion och grafisk form.

Den nya boken ersätter i princip de tidigare. Huvudtexten är den samma, endast nödvändiga ändringar har gjorts.

Det kanske intressantaste nyförvärvet är Bomarsundstavlan, målad av en okänd konstnär i juli 1854. Att dateringen anges på månaden när beror på att man kan se att Skarpans har bränts ner medan fästningen fortfarande är intakt. Den okända konstnären visar alltså Bomarsunds fästning före det stora slaget i augusti 1854.

– Tavlan dök upp på en nätauktion i Stockholm 2015. Auktionsbolaget hade inte identifierat vare sig motiv eller konstnär, det fanns ingen dokumentation och utropspriset var 4 000 kronor, berättar Kjell Ekström.

Av texten i boken framgår att budgivningen fort blev rätt så livlig och auktionshuset började misstänka att man missat något. Ett par timmar innan auktionen skulle avslutas uppdaterades informationen med att motivet troligen var hämtat från Bomarsund och tavlan klubbades slutligen för 56 000 kronor, alltså drygt 5 000 euro.

– Ett kulturhistoriskt kap, säger Kjell Ekström om det udda fyndet.

Läs mer i måndagens Nya Åland!