DELA
Foto: pressfoto

Ungdomsarbete inom EU i fokus under Skunkresa

Representanter från Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation, Skunk, förkovrade sig i ungdomsarbete under en studieresa till Bryssel.

Som en av de nominerade till Finlands bästa engagerare vann Skunk en tre dagars studieresa till Bryssel, arrangerad av Utbildningsstyrelsen i Finland.

Styrelsemedlemmen Maximilian Dreyer och verksamhetsledare Mia Hanström från Skunk bekantade sig med de övriga nio nominerade projekten och organisationerna. Tillsammans lärde de sig om ungdomsarbete inom EU, speciellt i Belgien.

Innan det officiella programmet började träffade ålänningarna Anton Nilsson, landskapsregeringens ministerråd i Bryssel.

”Det blev en bra start och ett fint samtal”, skriver man i ett pressmeddelande.

Under studieresans program träffade man bland andra ungdomskoordinatorn Biliana Sirakova och den som ansvarat för Ungdomsåret på europeisk nivå.

”Det gav en bra inblick i alla de möjligheter och de stöd man kan ha av EU:s strategiska arbete för ungdomar. Något vi har nytta av i Skunk både genom de policydokument som finns och ekonomiska möjligheter de ger.”

Imponerade

Både Dreyer och Hanström är imponerade av de projekt som de olika organisationerna genomfört.

”Hur man arbetar uppsökande i shoppingcentrum, hur man på universitet har skapat möjligheter för tonåringar att vara ’co-researchers’ i miljöfrågor, till strategiskt arbete med ungdomsdemokrati som inkluderar.”

”Jag är så glad att vi fick den här möjligheten och det är kul att Skunk och Åland syns på detta område. Jag har fått flera nya uppslag till insatser och projekt framöver”, säger Mia Hanström.

”Resan gav mig hopp. Det finns mycket arbete att göra, det kommer det alltid finnas vad gäller ungdomsarbete, men mycket görs och jag är imponerad av alla projekt vi fått dela både från den finska gruppen och från Belgien och EU”, säger Maximilian Dreyer enligt pressmeddelandet.