DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ukraina fick ingen gata i Mariehamn

Det blir ingen Ukrainagata i Mariehamn, bestämde Mariehamns stadsstyrelse igår kväll.– Men vi vill utreda om det finns en lämplig plats i Mariehamn att ha som en Fredsplats, säger stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman (Lib) till Nyan.

På gårdagens möte i stadsstyrelsen togs frågan upp om Norra Esplanadgatan skulle byta namn till Ukrainagatan, för att visa Mariehamns stöd för Ukraina i det pågående invasionskriget – det ryska konsulatet ligger ju just på Norra Esplanadgatan.

Frågeställningen föranleddes av ett medborgarinitiativ, men i stadsstyrelsen fick idén tummen ned:

”I det fall en gata eller väg ska namnges utifrån en händelse bör händelsen inte vara pågående vid tillfället för namn-givningen utan en skälig tid ska ha förflutit innan namngivning kan aktualiseras”, skriver den föredragande tjänstemannen i sin beredning av ärendet.

”Sammanfattningsvis kan konstateras att ett namnbyte för Norra Esplanadgatan till som i initiativet föreslaget Ukrainagatan skulle vara att göra ett avsteg från stadens etablerade namnskick för gator, vägar och platser samt att namngivning inte bör utgå från en vid tillfället pågående händelse”, avslutas stadsdirektörens förslag till avslag.

Stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman säger att beslutet var enhälligt.

– Däremot gav vi utanför protokollet förvaltningen i uppdrag att utreda ifall det skulle finnas någon lämplig plats i Mariehamn som man kunde ha som en ”Fredsplats”, säger hon till Nyan.

Men då säger ni ”Fredsplats”, inte Ukrainaplats. Är inte det lite fegt?

– Det är en komplex fråga. Det handlar inte om en räddhågsenhet gentemot Ryssland, utan om andra faktorer. Dels har det aldrig gjorts tidigare i några andra krig, dels att vi inte vet hur det här fortsätter.

– Dessutom har vi aldrig uppmärksammat några andra krig på det här sättet på Åland.

Har du några personliga favoriter? Grusplanen framför Rökka, där är väl alla vänner?

– (Skrattar) Jag tror att vi avvaktar beredningen till den delen.