DELA

Tvättstugebråk gav böter

Bötesstraff blev domen för den man som stått åtalad för snatteri, hemfridsbrott och två fall av misshandel. Händelserna skedde i juli och september i fjol.
70 dagsböter på sammanlagt 420 euro blev tingsrättens dom för den man som tidigare misstänkts för två fall av misshandel, snatteri och hemfridsbrott. Som målsägande i punkterna för snatteri, misshandel och hemfridsbrott står en kvinna som bor i samma hyreshus som den svarande. Som målsägande i den andra punkten av misshandel står en man som misshandlats av svaranden i samband med en efterfest hos densamme. Den dömde mannen, som är född 1990, ska betala 227 respektive 900 euro för sveda och värk, sjukvårdskostnader och psykiskt lidande, samt dröjsmålsränta från tidpunkten för de båda misshandelsfallen till målsäganden. Utöver detta åläggs han att även betala de båda målsägandenas rättegångskostnader på 1 287,60 respektive 169,50 euro samt dröjsmålsränta. Tingsrätten förkastar åtalet om lindrig misshandel där mannen själv är målsägande och kvinnan är svarande. (IKJ)