DELA

Två miljoner till Ålands radio

Landskapet räknar med att få in 2,5 miljoner euro i tv-avgifter nästa år.

Radio- och tv-kostnaderna för landskapet beräknas vara på 447 000 euro år 2020. Upphovsersättningarna till finländska och svenska tv och radiokanaler och upphovsrättsorganisationer går på 358 000 euro och att uppbära tv-avgiften kostar 89 000 euro.

Avgiften för tv-innehav är 220 euro per hushåll och år.

Det här ger ett netto på 2 miljoner euro som går till Ålands radio och tv. Det är lika mycket som 2019.