DELA
Foto: Jonas Edsvik

Två linjer på akuten

Lugnet före stormen – så kan man sammanfatta läget på sjukhusets akutmottagning. I väntan på en möjlig tillströmning av misstänkt corona-smittade patienter i behov av akutsjukvård har mottagningen byggts om och delats upp i två delar.
Bryter du i dagsläget foten kommer ambulanspersonalen att fråga dig om du har hosta. Och måste du till akuten blir det som att passera tullen: man går endera i den gröna eller den röda filen.

Så kan läget sammanfattas för akutmottagningen på sjukhuset i Mariehamn.

– Alla måste ju få vård, samtidigt som vi måste undvika smitta, sammanfattar chefen för akutkliniken, Petter Westerberg, saken på en rundtur för pressen på tisdagen.

Många kontakter problem

Får man in coronaviruset okontrollerat i akutvårdens system kommer många att beröras, påpekar Westerberg inledningvis:

– Vi har väldigt många kontakter kring varje patient, vilket är vårt problem, säger han.

– Först har vi ambulanssjukvårdare, sedan personal på akuten som tar emot och så har vi jourläkare eller bakjourer, avdelningar, röntgen, labbpersonal …

Om så mycket personal slås ut får det stora konsekvenser. Därför har man lagt ner stor möda på att bygga upp två parallella linjer på akutmottagningen och strömlinjeformat hela processen för att begränsa antalet kontakter.

– På akuten och i jourverksamheten har vi många riskgrupper som söker vård av andra anledningar, och de måste också skyddas mot smitta, säger Westerberg.

Sortering på telefon

Utmaningen, konstaterar han, är att erbjuda bästa möjliga akutvård åt alla patienter, såväl med som utan infektioner. Därför börjar skyddsåtgärderna redan innan de vårdbehövande träffat någon – med telefonkontakter via tre olika nummer.

Den som är i akut behov av vård på grund av plötslig sjukdom eller olycksfall ska förstås precis som förut ringa 112. Men sedan finns nu också den vanliga sjukvårdsupplysningen på 538 500, coronatelefonen på 535313 eller akutens bedömningstelefon på 535001. Via dessa tre telefonslussar utvärderas man sedan och får olika rekommendationer i en första sortering.

Om ens läge bedöms vara oklart väntar ett gemensamt triagetält på sjukhusets parkeringsplats. Där kan enklare undersökningar och provtagningar utföras, innan man slussas vidare till till antingen infektionsakuten eller ”den rena”, alltså infektionsfria, akuten.

Snabbt byggt

De nya behoven av enkel- och isoleringsrum, nya väggar, dörrar, tittfönster och handfat överallt i korridorerna har prövat alla inblandade men Westerberg prisar ”byggarkillarna” som gjorde det möjligt.

– De har verkat otroligt snabbt och effektivt och fått till förändringar som vi egentligen haft på önskelistan i flera år.

Han vill också ge en eloge till personalen, som varit delaktig och snabbt anpassat sig till alla de förändringar som gjorts.

– Det har ju kommit nya saker hela tiden, ändrade regler för skyddskläder och provtagning, men alla har anpassat sig blixtsnabbt och bidragit till praktiska lösningar.

Färre utryckningar

Den prehospitala fältchefen Tom Göstas, som också deltar i presskonferensen, instämmer.

– En av de stora anspänningarna för ambulanspersonalen har varit rutinerna med de nya skyddskläderna, säger han.

– De kommer ut teoretiska rutiner som sedan ska fungera i praktiken. De måste ibland arbetas fram under flera veckor.

Överlag har det annars varit färre utryckningar våren 2020 än någonsin förut. Borta är alla alkoholskador som uppstår genom kryssningstrafiken och krogarna, influensan har varit mer begränsad och till med de sedvanliga ”fixarskadorna” som den begynnande stugsäsongen brukar föra med sig.

– Folk har uppenbarligen följt våra råd om att ”stay safe”, säger Göstas.

Paradoxalt lugn

Nya rutiner, ökad bemanning, separata mottagningslinjer – men tomma lokaler och färre akutsökande än vanligt. Situationen verkar lite paradoxal, inte minst som Finland just börjat lätta på restriktionerna. Men Petter Westerberg verkar inte tro att faran är över.

– Nej, vi tar höjd för en situation som vi tror kommer att komma. Ingen vore gladare än vi om det visar sig att vi tagit i för mycket, men tyvärr verkar det som att förr eller senare så kommer det att komma ett antal patienter.

– För varje vecka som går så lär vi oss mer och mer från våra kolleger runt om i världen. Om viruset, om pandemin. Den här tiden vi fått för förberedelser är vi tacksamma för.