DELA
Foto: Stefan Öhberg

Tusentals sjömän kan bli arbetslösa

”Reserestriktionerna inom sjöfarten måste hävas omedelbart eller så blir tusentals sjömän definitivt arbetslösa.”Det konstaterar sjömansförbunden i ett utskick. Samtidigt har turist- och transportfacket gått ut med ett öppet brev till regeringen.

Tusentals finska sjömän hotas av arbetslöshet om inte Finlands regering öppnar upp kryssningstrafiken till närliggande länder i sommar. Det skriver sjömänsförbunden i ett gemensamt brev. Bakgrunden till brevet är oro kring det lagförslag som social- och hälsovårdsministeriet har berett som är strängare än EU:s resedirektiv.

”I finska passagerarfartygsrederier har SHM:s lagförslag tagits emot med chock. En lyckad kryssningssäsong i sommar är livsviktig för passagerarfartygsrederiernas ekonomi.”

Om trafiken inte kommer igång leder det till massarbetslöshet bland finska sjömän.

– Omkring 4 800 finska sjömän arbetar på finska passagerarfartyg. Därtill arbetar cirka 1 800 sjömän på frakt- och andra fartyg som transporterar passagerare. Merparten av personalen på passagerarfartygen har varit permitterad i över ett år till följd av coronapandemin, säger Sjömans-Unionens ordförande Kenneth Bondas.

Sämre konkurrensställning

Arbetsmarknadsorganisationerna FFC och EK är djupt oroade för effekterna av SHM:s riktlinjer på sysselsättningen och ekonomin i Finland.

– Krångligheter i anknytning till inreseprocessen förhindrar turism till Finland. Det innebär att turismen inte kommer att återhämta sig på samma sätt i Finland som i övriga Europa och att Finland hamnar i en sämre konkurrensställning, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta i en intervju med Yle.

Samtidigt har Finlands turist- och transportfack gått ut med ett öppet brev till regeringen i jag-form.

– Att leva i fortsatt osäkerhet oroar mig och tiotusen av mina kollegor. enligt mig vore det rättvist att du skulle följa EU:s linje och öppna gränserna och resandet i samma takt som resten av Europa.