DELA

Tunnel på Island modell för Åland

Föglötunneln kunde i framtiden ges kostnadsfritt över till Ålands landskapsregering.

Ett liknande koncept har gett många fördelar på Island.
Den sista september tog det isländska vägverket över en drygt sex kilometer lång bergstunneln från ett privat aktiebolag. Tunneln som går igenom fjorden Hvalfjörður startar kring trettio kilometer norr om huvudstaden Reykjavik.

Otto Hojar, delägare i FS Links som arbetar för en tunnelförbindelse mellan Föglö och Lumparland, besökte nyligen området för att hämta hem information och inspiration till Åland.

– Det finns samma möjligheter här. Föglötunneln skulle till en början vara privatägd där landskapsregeringen enbart betalar en tillgänglighetsavgift, säger Otto Hojar,

Den isländska tunneln invigdes för tjugo år sedan och sedan öppningen har den underhållits och finansierats enbart av biljettintäkter. Nu efter ägarbytet kör man igenom den gratis.

– Vi har ju inte lika mycket fordon här på Åland, men vi har räknat ut att på trettio år skulle tunneln kunna överlåtas kostnadsfritt till landskapsregeringen, säger Hojar.

Läs mer i måndagens Nya Åland!