DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>SKYDDSOBJEKT? Den inglasade gångbron kom till under landskapets tid som ägare. Skall den ses som ett skyddsobjekt undrar Tomas Sundberg efter landskapets uttalande över förslaget till detaljplan.

Landskapet ger tummen ner för Grelsby-planen

Kulturmiljön vid Grelsby sjukhus behöver bättre skydd. Det anser landskapet som inte gillar förslaget till ny detaljplan för området.
Tomas Sundberg köpte i augusti 2012 Grelsby sjukhus i Finström av landskapsregeringen. Parallellt med renoveringsarbetet och vissa ombyggnader har stora planer vuxit fram som framför allt involverar ett livsstilsprojekt, Stalldala, med Pub Stallhagens Christian Ekström vid tömmarna.

Projektet och de nya bostäder som planeras kräver en ny detaljplan. Planeringsprocessen inleddes för cirka ett år sedan och i januari godkände Finströms kommun ett förslag till detaljplan som just nu är utställt till allmänhetens påseende.

Planförslaget har också skickats till landskapet och där stöter det på motstånd. Klicka här för att läsa beslutsprotokollet!

–  Landskapsregeringen konstaterar inledningsvis att den föreslagna detaljplanen delvis avviker ifrån delgeneralplanen för området. Dels finns inga skyddsbestämmelser för de ursprungliga sjukhusbyggnaderna såsom i delgeneralplanen och dels har kvartersområde för bostadsbyggande placerats i områdets sydöstra och nordvästra del där det i delgeneralplanen har anvisats såsom område för närrekreation, står det i beslutet som togs av minister Nina Fellman i går.

Fellman hänvisar också till kulturbyrån som inte bara vill skydda de, enligt byrån, arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna utan också bevara parkmiljön, den gamla köksträdgården och bårhuset.

Finström bestämmer

Landskapets åsikter är bara riktgivande eftersom Finströms kommun har planeringsmonopol.

Det blir alltså de lokala politikernas sak att fundera på hur man går vidare. De måste också ta ställning till om de föreslagna avvikelserna från delgeneralplanen kan motiveras och godkännas.

Då Nya Åland ringer upp Tomas Sundberg i går kväll har han redan tagit del av landskapets beslut.

– Jag förstår ingenting, ett huvudlöst beslut.

Han säger att man inte behöver vistas länge på det före detta sjukhusområdet för att inse att ytterst lite av originalet finns kvar i dag.

– Landskapet har byggt till exempel en skyway som ser ut att vara tagen från en färja. Fasaden är knottrig och man har använt mexitegel för att bygga till. Då undrar man ju vad det är som landskapet vill K-märka egentligen. Sina egna byggmissar? Sin skyway?

Sundberg sätter nu allt sitt hopp till politikerna i Finström.