DELA
Foto: Erkki Santamala

Tre starka kvartal för Ålandsbanken

Ålandsbankens rörelseresultat har förbättrats med 60 procent under årets första nio månader i år jämfört med motsvarande tid i fjol.
Rörelseresultatet förbättrades till 23,6 miljoner euro under perioden januari-september. Räntenettot ökade, provisionsnettot ökade, kostnaderna minskade och resultatet hänförligt till aktieägarna förbättrades med 81 procent.

Det tredje kvartalet blev dock årets hittills sämsta med en rörelseresultatförsämring med 8 procent till 6,4 miljoner euro.

Under det gångna kvartalet ökade nedskrivningen av krediter till 1,4 miljoner euro jämfört med 0,3 miljoner euro under fjolårets tredje kvartal. Nedskrivningsreserveringarna gäller enligt bankens pressmeddelande ett mycket begränsat antal kunder.