DELA

Tre julklappstips för en fridfull jul: respekt, förlåtelse och barmhärtighet

Johan Ehn, stadsfullmäktiges första vice ordförande, tidigare minister och talman, stod för årets julfridsutlysning på Torget i Mariehamn på julaftonseftermiddagen.

Johan Ehn konstaterade att julen är en tid för samvaro och umgänge, efter en lång, mörk höst.

Men för alla betyder julen inte glädje och samvaro utan vardagen blir istället än mer mörk och en mer otrevlig än annars. Barn och vuxna i trasiga familjer, sönderslitna av missbruksproblem, psykisk sjukdom och våld lider ofta i det tysta. Vi andra har dessutom fullt upp med att ha så där trevligt som man ska ha.”

Johan Ehn ser ingen enkel lösning på problemen, men en dellösning finns i julens budskap, och där kan alla delta på sitt sätt.

”Alla måste vi därför dra vårt strå till stacken och då är en liten gnutta osjälviskhet kombinerat med inneslutande gemenskap och omtanke något som var och en av oss enkelt kan bidra med. Det kan vara något så enkelt som ett enkelt hej, ett telefonsamtal, ett e-post eller en fika hemma eller på ett kafé.”

Johan Ehn avslutade med att ge några julklappstips i sista minuten, om att ge förlåtelse till sin fiende, tolerans till sin motståndare, ett gott exempel till varje barn och sig själv respekt. ”Låt nu julfriden sänka sig över stad, vårt landskap och vår värld! Ta hand om varandra!”

Vid utlysandet av julfriden deltog även Mariehamnskvartetten med sång och Tom Eckerman med en fanfar. Staden delade ut stipendier och till sist sjöngs ”Härlig är jorden” som allsång.