DELA
Foto: Päivi Mattila

Transporttvist till tingsrätten