DELA
Foto: Jonas Edsvik

Transmar samarbetsförhandlar

2017 blev ett ekonomiskt svagt år för transportbolaget Transmar, som nu har inlett samarbetsförhandlingar. 30-35 tjänster berörs.
– Vi har en sits där vi jobbar med ständig utveckling, men det som triggar det här är vårt resultat för 2017 som blev väldigt svagt, berättar företagets vd Tony Saarinen.

– Vi måste rätta till i ledet för att hänga med och återfå konkurrenskraften.

Företagets bokslutsår löper till sista februari så någon offentlig information om hur pass illa siffrorna ser ut för 2017 finns inte, men enligt Saarinen räknar man med ett minusresultat. Som en följd av detta kallade företagets ledning i veckan till samarbetsförhandlingar.

– Vi kan komma att ändra vissa tjänster eller minska vissa tjänster

Förhandlingarna inleds nästa vecka och de personalgrupper som berörs är Transmars chaufförer, terminalpersonalen och omlastningspersonalen på återvinningen samt de anställda på kontoret i Nådendal. Personalen på Mariehamnskontoret berörs inte och inte heller de anställda inom koncernens dotterbolag Axelssons Transport i Stockholm och åländska Teknikpartner.

Totalt har Transmarkoncernen omkring 200 anställda, varav 150-160 finns inom berörda Transmar Ab.

Samarbetsförhandlingarna pågår i sex veckor, om inte parterna kommer överens om något annat.