DELA

Trångt på Rosellas bildäck

När Rosella i eftermiddags skulle avgå från Kapellskär fick bilresenärerna först höra att det var för trångt på bildäck. Resenärerna blev oroliga ett tag och trodde att de inte skulle få komma ombord på båten. Efter en stund löste sig problemet och alla bilar fick köra ombord.
Enligt Johanna Boijer-Svahnström, Informationsdirektör på Viking line, är detta är ett vanligt sommarproblem eftersom bildäck ofta är fullbokat, men i det här fallet var det också en miss från Viking Lines sida.
– Under sommartid när bildäckskapaciteten är utnyttjad till max är det viktigt att bilarna kommer i tid till hamnen. I detta specifika fall var det en miss från vår sida, då det brast i kommunikationen mellan personalen i land och ombord. Ombordpersonalen hann lasta bilarna för glest för att det skulle vara bekvämare för passagerarna. Därav blev man tvungen att stuva om bilarna på nytt. Vi beklagar besväret för de inblandade och önskar alla en skön sommar säger Boijer-Svahnström.
Att komma i tid till hamnen hjälper mycket eftersom de som lastar på fordon då i tidigt skede kan se hur mycket bilar som ska på och därav lasta på bilarna närmare varandra.

(an)