DELA
Foto: Jonas Edsvik

Traficom stöder Kapellskär och Grisslehamnstrafik

Traficom har beslutat att utöka sitt trafikstöd till att även omfatta trafiken mellan Åland och Kapellskär samt Åland och Grisslehamn.

– Beslutet syftar till att garantera ännu bättre kommunikationer för den åländska befolkningen, industrin samt beredskapstrafik, skriver myndigheten i ett pressutskick.

 
Traficom har tidigare beslutat om stöd för fyra fartyg som går i trafik från Åbo via Åland till Stockholm.

Från Ålands landskapsregerings sida har man bistått med information och motiveringar kring varför detta extra stöd behövs även på Åland-Sverige linjerna.

– Vår förhoppning och åsikt är även att stöden bör förlängas efter årsskiftet då behoven finns, skriver förvaltningschef John Eriksson.

Behovet av trafikplikt utvärderas varannan vecka. Riksdagen godkände i juni en tilläggsbudget på 24,7 miljoner euro för att täcka kostnader som gäller fartygstrafiken.