DELA
Foto: Stefan Öhberg
Staden har inte följt stadsplanen när träd fälldes på Lotsberget, menar anmälaren.

Trädfällning på Lotsberget polisanmäld