DELA
Foto: Stefan Öhberg

Torvalds: Beklagligt beslut om vårjakten

– Man borde ha tagit hela bilden i beaktande och vägt in den viltvårdande insats jägarna på Åland ägnar sig åt.

Det säger europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) om beskedet i går att Europeiska kommissionen väcker talan mot Finland i EU-domstolen på grund av vårjakten på guding.

Nils Torvalds har vid flera tillfällen engagerat sig för skärgårdsbefolkningens rätt att jaga. Han är inte nöjd med gårdagens besked.

– Jag tycker det är ett beklagligt beslut av kommissionen, säger han.

– Som jag tidigare skrivit till kommissionär Karmenu Vella borde man ha tagit hela bilden i beaktande och vägt in den viltvårdande insats jägarna på Åland ägnar sig åt. Om man tar sig tid att på allvar sätta sig in i frågan så är det tydligt att ejderns hotade status främst beror på andra faktorer så som den stora örnstammen och mårdhunden samt minskad tillgång på blåmusslor, inte på vårjakten.

Vella är den kommissionär som har miljö, jakt- och fiskefrågor på sitt bord.

Läs mer i fredagens Nya Åland!