DELA
Foto: PRIVAT

Torskfiskebeslut drabbar Åland

Igår, måndag den 14 oktober, fattade EU-rådet för jordbruk och fiske beslut om fiskemöjligheterna i Östersjön för år 2020. Besluten angående torskfisket drabbar Åland hårt. Riktat torskfiske i östra Östersjön upphör helt.
Efter långa förhandlingar nåddes kvalificerad majoritet och en kompromiss kunde omfattas för kvoter för de tio kommersiellt viktiga bestånden i Östersjön. Av dessa är torsk, lax, strömming och vassbuk fyra för Åland viktiga fiskarter. Beslutet grundas på kommissionens förslag till fiskemöjligheter från augusti i år. Förslaget antas på rekommendation av Internationella Havsforskningsrådet (ICES), en organisation som samordnar och främjar havsforskning.

– Landskapsregeringen stödjer kommissionens ansträngningar att trygga bestånden i Östersjön, särskilt det svaga torskbeståndet, och vi deltar självklart i arbetet för hur det kan göras långsiktigt. Men för landskapsregeringen är det också viktigt att trygga den lokala fiskerinäringen och i förlängningen lokala råvaror till restauranger och handeln, säger vice lantråd Camilla Gunell i ett pressutskick.

Beslutet om fiskekvoter innebär en minskning av fiskemöjligheter för hela det åländska fisket av de pelagiska arterna strömming och vassbuk. Den redan låga kvoten för lax sänks ytterligare medan riktat torskfiske i östra östersjön helt upphör.

– Landskapsregeringen har ansett att ett totalt förbud av småskaliga torskfisket i norra delen av Östersjön inte är i proportion till de socioekonomiska konsekvenserna för våra åländska fiskare, särskilt då mindre än en procent av de årliga torskfångsterna i Östersjön sker i norra Östersjön. Vi har in i det sista arbetat för särlösning för vårt kustnära fiske med nät. Dessvärre var det inte möjligt och jag är den första att beklaga beslutet, dock ser landskapsregeringen en möjlighet att fortsätta ett visste torskfiske inom ramen för de föreslagna undantaget för forskningsbaserat fisket. Arbetet för att nästa år säkerställa en proportionerlig lösning för våra åländska förhållanden börjar genast.