DELA
Foto: Jonas Edsvik

Tips inför kvällens Valborgsfirande

Valborgsmässoafton ikväll och första maj står för dörren.

Här följer en snabbguide för vad som händer i kväll och råd från polis och brandkår.
Valborgsmässoafton grundar sig enligt wikipedia på en tysk hednisk tradition som senare har sammankopplats med helgonet Valborg. Valborg jobbade bland annat med att kristna Tyskland och den kult som uppstod i hennes kölvatten trodde på häxor och jobbade för att motarbeta onda andar. Idag sammankopplar vi valborgsmässoafton med vårens och ljusets intåg.

Så firar vi

Många väljer att i studentmössa dricka alkohol och försöka hålla sig utomhus. Andra eldar brasor eller åker till sommarstugan.

Besök gärna en av Ålands majbrasor, förslagsvis Vårdö Båthusviken, 18.30, Saltvik Solbacka, 18.00, eller Finström Godby Uffe på Berget, 19.00.

Inte så här

Tänk alltid på säkerheten då du eldar brasor.

För säkert eldande ska man vara flera personer, ha släckningsverktyg med sig och gärna en mobiltelefon så att man kan ringa om någonting händer.

Man ska välja en plats där elden inte enkelt sprider sig.

Elda nykter

Kontrollera om det har utfärdats skogsbrandsvarning innan ni sätter igång. Det är det inte i år.

Alkohol och eld är en dålig kombination. Välj en av de två och håll er till det.

Kom ihåg att alkoholförtäring på allmän plats är förbjudet inom tätort.

Valborg, andra helger eller evenemang utgör inget undantag. Ej heller vad man dricker, samma regler gäller för ”skumpa” och för mellanöl.

Alkohollagen förbjuder dessutom allt alkoholinnehav för personer under 18 år. Förmedling, langning eller försäljning av alkohol till minderåriga är också straffbart. För dessa brott – förtäring, innehav och förmedling på något sätt – kan personen delges böter.

GLAD VALBORG TILL ER ALLA!!!!