DELA
Foto: Jonas Edsvik

Tingsrätten förkastade åtal om sexbrott

Ålands tingsrätt har i dag förkastat ett åtal för sexuellt utnyttjande av barn.

I ett pressmeddelande motiveras beslutet så här:

I ärendet har det blivit utrett att parterna har haft samlag. Det som tingsrätten har haft att ta ställning till är ifall den s.k. begränsningsbestämmelsen är tillämplig i ärendet. Vid tidpunkten för händelsen hade svaranden nyss fyllt 16 års och målsäganden var 13 år. Åldersskillnaden mellan parterna var under tre år.

Parterna hade haft ett kort förhållande vid tidpunkten. Tingsrätten har ansett att det inte kunde förutsättas att svaranden kände till att målsäganden hade en sjukdomsdiagnos som till vissa delar påverkade hennes mognad. Svaranden visste att målsäganden var tretton år men han tyckte att hon pratade vuxet, vilket också funnit stöd i annan bevisning som lagts fram i ärendet.

Det har inte visats att skillnaden i ålder och mognad mellan svaranden och målsäganden varit särskilt stor. Det har inte heller utretts att gärningen har kränkt målsägandens sexuella självbestämmanderätt. Tingsrätten har ansett att den s.k. begränsningsbestämmelsen är tillämplig och förkastat åtalet för sexuellt utnyttjande av barn.