DELA

Miljoner för kommuner i nya tilläggsbudgeten- se pressinfon här

I landskapsregeringens tredje tilläggsbudget för i år föreslås tillägg på över fem miljoner euro i stöd till kommunerna.

I budgetförslaget med anslag på totalt 5,6 miljoner ingår en rad åtgärder för att stärka kommunernas ekonomi:

Stöd för samordningen av Kommunernas socialtjänst.
Tillfälligt höjda landskapsandelar för socialvården.
Kompensation för minskade kommunalskatteintäkter.
En fullmakt att bevilja räntestödslån som kreditinrättningar utger för kommuner som hamnar i likviditetskris.
Förskottet på kompensationen för intäktsbortfall till följd av arbets- och pensionsinkomstavdraget.
De månatliga landskapsandelarna kan tillfälligt betalas i förskott till kommunerna.
Landskapsregeringen är redo att höja kommunernas andel av samfundsskatten så fort det är känt hur stor förändring staten kommer att göra.
Landskapsregeringen vill också skjuta fram tidpunkten för att överföra kostnadsansvaret från landskapet till kommunerna för skyddshemsverksamheten, Fixtjänst och för gruppverksamheten Alternativ till Våld (ATV). Enligt tidigare planer och lagförslag har överföringarna varit planerade till 2021 men landskapsregeringen har för avsikt att finansiera verksamheterna på samma sätt nästa år.
1,5 miljoner föreslås för kommunernas socialvårdsområde.
– Tillägget är dimensionerat ör att göra det möjligt för kommunerna att i högre utsträckning använda förebyggande utkomststöd. Detta görs i syfte att främja personers och familjers sociala trygghet, förmåga att klara sig på egen hand samt att förebygga utslagning och långvarigt beroende av grundläggande och kompletterande utkomststöd till följd av covid-19.