DELA
Foto: Johan Orre

Tidigare ÅF:are intervjuade lantrådet om självständighet

Den nya självstyrelselagen fick stort utrymme i gårdagens finlandssvenska dagstidningar i då en lång intervju med lantråd Katrin Sjögren publicerades.

Flera av frågorna rörde eventuell självständighet och intervjun var gjord av tidigare lagtingskandidat för Ålands framtid Ove Andersson.

– Artikeln är ett rent journalistiskt arbete, säger Andersson.
I en stor artikel publicerad i Hufvudstadsbladet, Vasabladet och Österbottens tidning igår intervjuas lantråd Katrin Sjögren om Ålands relation till riket. Bland annat det uteblivna vindkraftsstödet, den nya självstyrelselagen och attityden till det svenska språket i riket kom på tal.

Artikeln är skriven av Ove Andersson, tidigare lagtingskandidat och partisekreterare för Ålands framtid fram till år 2015. Senast den 5 maj i år mottog Nyan ett pressmeddelande för Ålands framtid skickat av Ove Andersson.

– Som egenföretagare för en kommunikationsbyrå erbjuder jag tjänster till alla. Om sossarna ringer och vill ha mina tjänster får jag ta ställning till det då, förklarar han.

Varför ville du skriva den här artikeln?

– Det är mycket intressant det som pågår just nu, dels med förhandlingarna kring den nya självstyrelselagen och dels språkfrågan i riket. Artikeln är ett rent journalistiskt arbete och jag skriver mycket för media utanför Åland.

Några av frågorna som Ove Andersson ställer Katrin Sjögren i artikeln är ”Finns det en gräns då språkförbistringen gör att Ålands självstyrelse inom Finland inte längre fungerar?” och ”På självstyrda Färöarna arbetar man nu med att skriva en egen konstitution i syfte att på sikt bli självständiga från Danmark. Hur ser du på den jämförelsen?”

Katrin Sjögren konstaterar i artikeln att språkfrågan är det största hotet mot självstyrelsen och säger bland annat ”Åland är en pusselbit som passar allt sämre in i det finska samhällssystemet. Medan Finland eftersträvar att göra det lika inom hela landet jobbar ålänningarna för att utveckla sin autonomi och rätten att vara olika”.

Tycker du själv att det är problematiskt för opartiskheten att du så nyligen varit politiskt aktiv?

– Nej, absolut inte. Jag skulle aldrig använda en annan människa som ett journalistiskt slagträ.