DELA
Foto: Jonas Edsvik

Textilprojekt ska minska avfall

Från och med den 1 juni blir det möjligt att lämna gamla avlagda textilier till Misebilen och återvinningscentralen på Svinryggen.
Projektet är EU-finansierat och är ett samarbete mellan Mise, Fixtjänst och Emmaus. Syftet är att minska avfall och istället återanvända textilier. Misebilen samlar in gamla avlagda textilier som sorteras av Fixtjänst. Det som går att återbruka tas till vara och får nytt liv som till exempel tidningsställ eller tygkassar.

Emmaus som tar vara på de textilier som kan säljas i butiken eller skickas som bistånd till andra länder.

Det som blir över efter att Fixtjänst och Emmaus tagit till vara de textilier som de kan använda i sina respektive verksamheter åker till Svinryggen.

– Det som är för slitet används till energiutvinning, säger Maria Törnqvist på Mise som är projektledare.

Skor och väskor tas inte emot, men däremot spelar det ingen roll om textilierna är trasiga.

– Bara de är rena så får man lämna in dem.

Yvonne Larpes är verksamhetsledare för Fixtjänst berättar att de inlämnade tygerna kan användas till pysselväskor som säljs till daghem och skolor.

– Det är väskor med små tygbitar som barnen kan göra pyssel av.

Projektet ska pågå i ett år och påbörjas i juni i liten skala och planeras vara i full gång till hösten.