DELA
Foto: Stefan Öhberg
Kläddonationer och andra textilier inspekteras på plats i Emmaus. Sådant som inte kan gå till försäljning blir tyvärr ofta avfall.

Textiliernas åländska livscykel ska kartläggas

Textilierna är en av Ålands största utmaningar när det kommer till att uppfylla Finlands nya avfallsambitioner. Men Emmaus och Mise hoppas kartlägga textilflödet på Åland för att se exakt hur stort problemet är – och vad man kan göra åt det.