DELA
Foto: <07_Bildrubrik>TVIST Ska pengarna gå till sjuka och nödlidande eller till en privatperson? Det grunnar nu tingsrätten på i en arvstvist.

Testamentstvist i tingsrätten

Hur ska ordalydelsen i ett testamente tolkas?

Den frågan sysselsätter nu tingsrätten efter att en privatperson stämt Ålands cancerfond inför rätta beträffande ett arv.
Enligt testamentet från 2004 skulle kontanta medel och bankdepositioner tillfalla Ålands cancerfond och Unicef vid testatorns död medan övriga tillgångar skulle gå till privatpersonen.

Det som oenighet nu råder om är en sparförsäkring på cirka 140 000 euro. Kan den räknas som bankdeposition eller klassas den som övriga tillgångar?

Något svar gavs inte under gårdagens rättegång eftersom den sköts upp efter att privatpersonens ombud Marcus Måtar ville har en utredning om huruvida lagman Kristina Fagerlund skulle utredas för kollegialt jäv. Orsaken är att ordföranden i Ålands cancerfond Nils-Gustaf Eriksson är sakkunnigledamot i Ålands förvaltningsdomstol där lagmannen ingår.

En ojävig domare ska fatta beslut i frågan och därför blev det uppskov på obestämd tid.