DELA
Foto: Stefan Öhberg

Tehy håller extra möte

Vårdfacket Tehy har sammakallat ett extra medlemsmöte i kväll efter att förhandlingarna med landskapet stött på problem.

Tehy Ålands verksamhetsledare Erkki Santamala säger att fackavdelningen vill informera sina medlemmar om läget. Samtidigt ska beslut tas om fullmakt till eventuella vidare åtgärder.
I augusti 2017 offentliggjordes slutrapporten om landskapets arbetsvärdering. Rapporten jämför lönenivåerna mellan olika yrkesgrupper. Slutsatsen var att hundratals anställda inom landskapsförvaltningen skulle få högre lön för att öka lönejämställdheten.

Enligt avtalet som avslutade vårdstrejken 2014 ska parterna efter utförd arbetsvärdering och lönekartläggning komma överens om ett löneutvecklingsprogram som landskapsregeringen verkställer senast år 2020. Den sammanlagda lönepåslagspotten blev 1,5 miljoner euro.

Men nu är parterna oense om hur principerna om lönejämlikhet mellan olika yrkesgrupper ska förverkligas. Det vill säga hur pengarna ska fördelas.

Därför har Tehy nu beslutat att hålla ett medlemsmöte om hur man ska gå vidare. Santamala vill inte inför mötet gå in på vilket mandat styrelsen vill ha av medlemmarna. Men kampåtgärder är inte uteslutna i det här skedet.

– Vi kommer att diskutera alla åtgärdsmöjligheter.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!