DELA

Talmannen mötte kollegor i EU

Talman Gun-Mari Lindholm har deltagit i CALRE:s årliga plenarsammanträde på Azorerna den 20-21 november.

CALRE står för Conference of European Regional Legislative Assemblies som är ett forum för talmän från de 75 regionala lagstiftande parlamenten inom EU.

– Vid plenarmötet antogs en gemensam deklaration som understryker vikten av det europeiska samarbetet särskilt mot bakgrund av den ökande splittringen inom Europeiska unionen. I deklarationen sätter CALRE strålkastarljuset på de många utmaningar CALRE:s medlemmar står inför; utmaningar som följer av Europas åldrande befolkning, jämställdhet, klimathot som en huvudorsak till naturkatastrofer samt flykting- och migrationsfrågor och då särskilt ensamkommande minderåriga. I deklarationen understryks även vikten av att medborgarna alltid ska vara det centrala i EU:s policys och att de lagstiftande regionerna inom EU ska ha en central roll i EU:s lagstiftningsprocess, sägs i ett pressmeddelande.

Talman Lindholm konstaterar att mötena har varit givande särskilt mot beaktande av möjligheten att ge Åland synlighet och lyfta fram Ålands självstyrelse, sägs vidare.