DELA
Foto: JOAKIM

Hålllbart initiativ frågar om slåttern av vägrenar

Hållbart initiativs Alfons Röblom har lämnat in en skriftlig fråga till landskapsregeringen om hur landskapet främjar biologisk mångfald. Frågan gäller specifikt vägrenarnas betydelse, eftersom de ofta är en särskilt viktig biotop för hotade och rödlistade arter. Vägrenar som får blomma är viktiga för bina, som är den viktigaste pollinatören, både för vilda och odlade grödor, till exempel äppelträd.